top of page

Huisartsenpraktijken

Vitaliteit en duurzaamheid
in de praktijk

Werken in een huisartsenpraktijk is de laatste jaren echt afzien! Vooral door inhaalzorg en een stijgende zorgvraag (meer en complexere problemen per patiënt) is de werkdruk de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. We vinden het allemaal vanzelfsprekend dat een huisartsenpraktijk goed voor haar patiënten zorgt. Maar zorgt het personeel van de praktijk ook goed voor zichzelf?

Uit een peiling onder 1150 huisartsen (uitgevoerd in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging - 2021) blijkt dat driekwart van de huisartsen de werkdruk als te hoog ervaart en dat ruim de helft van de huisartsen de laatste jaren minder energie heeft.

Zorgelijk, want voor het (blijven) leveren van goede patiëntenzorg is een vitale en duurzame praktijk juist zo belangrijk!

Scoop_edited_edited.jpg

Vitaliteitstraject

Your World verzorgt een vitaliteitstraject dat huisartsenpraktijken helpt om duurzaam te (blijven) dokteren. Dat doen wij door medewerkers te stimuleren om stapsgewijs nieuwe duurzame gewoontes uit te proberen en door belemmeringen weg te nemen die deze duurzame gewoontes in de weg staan.

Vitaliteit verbeteren

Zeven ingrediënten

De basis voor Your World is de Healthy Mind Platter, een schijf met zeven dagelijkse ingrediënten voor een gezond brein. Een gezond brein geeft medewerkers van de praktijk de 'veerkracht' die ze nodig hebben om uitdagingen thuis en op het werk beter het hoofd te bieden. In Your World hebben we een achtste ingrediënt aan de Healthy Mind Platter toegevoegd. Ook (zorgen voor) de natuur kan namelijk je 'veerkracht' verbeteren. 'Persoonlijke duurzaamheid' en 'klimaat duurzaamheid' zijn in Your World daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Drie stappen

Het vitaliteitstraject bestaat uit drie stappen: analyse, diagnose en behandeling. Net als in de zorg!

1. Analyse: Hoe is je huidige situatie? Hoeveel heb je nodig van elk ingrediënt van de Healthy Mind Platter? Wat zijn voor jouw onmisbare ingrediënten?

2. Diagnose: Van welk ingrediënt kun jij / kan jouw praktijk wel wat méér gebruiken? Wat is de oorzaak van het (relatieve) tekort aan dit ingrediënt? Welke belemmeringen moeten er worden weggenomen om dit tekort aan te vullen?

3. Behandeling: Welke nieuwe duurzame gewoontes ga je uitproberen om veerkrachtiger en duurzamer te dokteren?

Analyse en diagnose worden gebundeld tijdens een Healthy Mind Workshop. De workshop duurt ongeveer 2,5 uur. Tijdens de workshop maken deelnemers o.a. kennis met de Your World app en onderzoeken zij hoe zij in de praktijk invulling kunnen en willen geven aan ingrediënten van de Healthy Mind Platter. Deze 'nieuwe' duurzame gewoontes worden later in de vorm van een mooie menukaart aan de praktijk gepresenteerd. De menukaart is in handig poster formaat, zodat je hem in de praktijk kunt ophangen om jullie goede voornemens niet te vergeten!

De behandeling start na de Healthy Mind Workshop en nadat de menukaart met 'nieuwe' duurzame gewoontes officieel is 'overhandigd' aan de praktijk.

De kosten

Your World verzorgt twee type workshops: fysiek (op een locatie naar voorkeur) en online. 

De kosten van het vitaliteitstraject zijn afhankelijk van het type workshop (fysiek of online) en het aantal deelnemers.

Heb je interesse of wil je iets vragen?

Neem dan contact met ons op door gebruik te maken van ons contactformulier

bottom of page