top of page

Zorgsector

After Summer Healthy Mind Workshop

Werken in de zorgsector is de laatste jaren echt afzien! Vooral door inhaalzorg en een stijgende zorgvraag (meer en complexere problemen per patiënt) is de werkdruk de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. We vinden het allemaal vanzelfsprekend dat zorgmedewerkers goed voor hun patiënten zorgen. Maar zorgen zorgmedewerkers ook goed voor zichzelf?

Uit cijfers van CBS, TNO blijkt dat het aantal zorgmedewerkers met burn-out klachten is gestegen van 13,5% in 2015 naar 21,8% in 2022.

Zorgelijk, want voor het (blijven) leveren van goede patiëntenzorg is een vitale en duurzame zorgmedewerker juist zo belangrijk!

Scoop_edited_edited.jpg

Vitaliteitstraject

Your World verzorgt een vitaliteitstraject dat zorgmedewerkers (en afdelingen/praktijken waarvoor zij werken) helpt om duurzaam te (blijven) dokteren. Dat doen wij door medewerkers te stimuleren om stapsgewijs nieuwe duurzame gewoontes uit te proberen en door belemmeringen weg te nemen die deze duurzame gewoontes in de weg staan.

Om het ontspannen gevoel van zorgmedewerkers na de zomervakantie zo lang mogelijk vast te houden verzorgen wij 'After Summer Healthy Mind Workshops'. Deze workshops zijn onderdeel van onze bekende vitaliteitstrajecten die na de zomervakantie weer van start gaan.

Vitaliteit verbeteren

Zeven ingrediënten

De basis voor Your World is de Healthy Mind Platter, een schijf met zeven dagelijkse ingrediënten voor een gezond brein. Een gezond brein geeft zorgmedewerkers de 'veerkracht' die ze nodig hebben om uitdagingen thuis en op het werk beter het hoofd te bieden. In Your World hebben we een achtste ingrediënt aan de Healthy Mind Platter toegevoegd. Ook (zorgen voor) de natuur kan namelijk je 'veerkracht' verbeteren. 'Persoonlijke duurzaamheid' en 'klimaat duurzaamheid' zijn in Your World daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Drie stappen

Het vitaliteitstraject bestaat uit drie stappen: analyse, diagnose en behandeling. Net als in de zorg!

1. Analyse: Hoe is je huidige situatie? Hoeveel heb je nodig van elk ingrediënt van de Healthy Mind Platter? Wat zijn voor jouw onmisbare ingrediënten?

2. Diagnose: Van welk ingrediënt kun jij / kan jouw afdeling / praktijk wel wat méér gebruiken? Wat is de oorzaak van het (relatieve) tekort aan dit ingrediënt? Welke belemmeringen moeten er worden weggenomen om dit tekort aan te vullen?

3. Behandeling: Welke nieuwe duurzame gewoontes ga je uitproberen om veerkrachtiger en duurzamer te dokteren?

Analyse en diagnose worden gebundeld tijdens de 'After Summer Healthy Mind Workshop'. De workshop duurt ongeveer 2 uur. Tijdens de workshop maken deelnemers o.a. kennis met de Your World app en onderzoeken zij hoe zij in de praktijk invulling kunnen en willen geven aan ingrediënten van de Healthy Mind Platter. Deze 'nieuwe' duurzame gewoontes worden later in de vorm van een mooie menukaart aan de deelnemers gepresenteerd. De menukaart heeft een handig poster formaat, zodat je hem op de afdeling of in de praktijk kunt ophangen om jullie goede voornemens niet te vergeten!

De behandeling start na de Healthy Mind Workshop en nadat de menukaart met 'nieuwe' duurzame gewoontes officieel is 'overhandigd'.

De kosten

Your World verzorgt drie soorten workshops:

  • Fysiek voor ziekenhuisafdelingen of huisartsenpraktijken (op een locatie naar voorkeur)

  • Online voor ziekenhuisafdelingen of huisartsenpraktijken

  • Online voor individuele zorgmedewerkers in de vorm van één op één coachingsessies

De kosten van het vitaliteitstraject zijn afhankelijk van het type workshop en het aantal deelnemers.

Heb je interesse of wil je iets vragen?

Neem dan contact met ons op door gebruik te maken van ons contactformulier

bottom of page